Начелник Одјељења за логистику и интернатске услуге

nacelnik_odjeljenja_za_logistiku

Милутин Иветић, рођен је 13.08.1965. године у Градишци. Основно образовање завршио у Горњим Подградцима, средњу економску школу у Градишци, вишу пословну школу у Београду и факулет за услужни бизнис у Новом Саду те стекао звање дипломирани економиста. У МУП-у РС запослен од 1996. године, гдје је радио као командир вода у Центру за образовање кадрова, 1999. године распоређен на мјесто начелника класе на Полицијској академији. На мјесто начелника Oдјељења за логистику и интернатске услуге распоређен 2008. године.

Контакт
Тел: 051/333-611
Факс: 051/333-698
E-mail: logistika@education.muprs.org
Адреса: Булевар Војводе Живојина Мишића 10A, Бања Лука