Дјелатност Одјељења за стручно усавршавање

Одјељење за стручно усавршавање организује, спроводи и координира са осталим учесницима обуке све облике стручног усавршавања за потребе Министарства као интегралним дијелом система континуираног усавршавања запослених, организује, спроводи и координира обуку која се спроводи за потребе других републичких органа, правних и физичких лица, предлаже мјере за унапређење стручног усавршавања, даје иницијативе и приједлоге за израду наставних планова и програма стручног усавршавања, врши надзор и контролу спровођења наставног плана и програма редовне обуке од организационих јединица Министарства, пружа стручну помоћ у спровођењу обуке на терену, врши провјеру и оцјењивање стручне оспособљености полицијских службеника у складу са годишњим планом провјере, врши провјере стручне оспособљености припадника агенција за обезбјеђење и организује, спроводи и координира практичну наставу и стручну праксу кадета основне полицијске обуке Полицијске академије.