Музејске поставке

Слика 16

Приказ
УДК 351.74/.75:069.2(497.6РС)(048.83)
DOI 10.7251/BPG1802203S

 МУЗЕЈ ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Др Миле Шикман
начелник Управе за полицијску обуку
Адријана Митрић
библиотекар

Министарство унутрашњих послова Републике Српске је поводом обиљежавања двадесете годишњице, 2012. године, отворило сталну музејску поставку у којој су изложени експонатати и фотографије које документују историјски развој наше институције. Наведена музејска поставка прикупља, чува и излаже предмете који се односе на историју и садашњост полиције Републике Српске, као израз потребе за очувањем традиције полиције Републике Српске, јачање заједничког идентитета те садашња и будућа истраживања. Дакле, сврха музеја је не само да баштини културно и историјско наслеђе полиције Републике Српске, већ и едукативни, образовни карактер, али и јачање везе са грађанима, кроз успостављање већег степена повјерења полиције и грађана. Тако је наш музеј намијењен како стручној, тако и широј јавности.

Прикупљену грађу представља јавности повременим изложбама, на интернету, публикацијама и догађајима, као што су Дани отворених врата. До сада је наведена музејска поставка више пута представљена јавности, како научној и стручној, тако и општој, домаћој и страној, при чему је изазвала вишеструку пажњу и заинтересованост. Поред наведеног, у наредном периоду планирамо и појединачне и тематске изложбе по полицијским управама, чиме би додатно афирмисали наведену идеју. Такође, у плану је и изложба у Музеју Републике Српске, коју планирамо представити поводом Дана полиције сљедеће године.

Toком 2015. године, министар унутрашњих послова донио је Одлуку о формирању музејске збирке у саставу Министарства унутрашњих послова под називом „Музеј полиције Републике Српске“ (одлука број С/М-052-2651/15 од 13.11.2015. године), чиме се и формално озваничио почетак рада овог специјализованог музеја. Због тога је и изражена потреба за континуирано унапређење Сталне музејске поставке. Прије свега, планирамо нове активности на прикупљању, стручној обради (идентификација, детерминација, класификација, категоризација, анализа и опис, вредновање, стручно истраживање, документовање) те чувању и заштити музејске грађе, коју би организовали у збирке музејских предмета према различитим критеријима. До сада смо направили попис свих експоната, а тренутно смо у поступку стручне обраде музејске грађе, након чега ћемо израдити Каталог музејских предмета.

Тренутно располажемо са више од 750 експоната, који су ситуирани и распоређени по збиркама, а укључују:

• полицијску униформу и опрему полиције која је коришћена у раду, укључујући: полицијску униформу у ранијем периоду и дијелове униформе, полицијску капу, личну полицијску опрему, полицијске опасаче, футроле за пиштоље, службене лицисе, службене палице, опрему за заустављање возила (стоп табилице, јежеве), уређаје за мјерење брзине, уређаје за мјерење присуства алкохола у организму, као и остало. Коју униформу и опрему ће полиција користити, зависи од врсте послова који се врше, с тога се у музеју може видјети униформа милиције која је коришћена до 1992. године, униформа полиције која је коришћена од 1992. до 1999. године, униформа припадника Специјалне јединице полиције, свечана униформа Министарства унутрашњих послова, униформа саобраћајног полицајца. Једна од униформи која је употпунила музеј поклон је начелника Полицијске управе Бања Лука, Жељка Спасојевића. Униформа се састоји од панталона, кошуље, кравате, јакне и капе са петокраком, а кориштена је у периоду до 1992. године.

New Picture

Слика 1. Полицијска униформа кориштена до 1992. године

 оружје полиције, коришћено у полицијске сврхе, укључујући: пиштоље, револвере, пушке, хладно оружје, муницију, дијелове оружја и друго. Највећи дио колекције оружја прикупљен је након послијератне, познате акције „Жетва“, највећи дио је уништен, али поједини примјерци сачувани су управо за музеј. Међу најстаријим експонатима је митраљез руске производње, оружје које је коришћено у Другом свјетском рату, дужине 1175 мм и тежине од 15 кг, потом њемачки митраљез те америчка пушка „томсон“ из четврдесетих година, калибра 11,43 х 23 мм, кориштена у многим ратовима, као и у распаду бивше Југославиј е. Овој збирци припадају и пиштољи „валтер“ из Другог свјетског рата те пушкомитраљез „М53“ из југословенског периода. Музеј посједује и полуаутоматски пиштољ М-57, калибра 7,62 произведен у Републици Србији седамдесетих година двадесетог вијека. У периоду након Другог свјетског рата, био је службени пиштољ припадника војске и милиције СФРЈ, а ту улогу и намјену задржао је и данас у полицији Републике Српске. С обзиром на то да се није могао носити прикривено, конструисан је нови, полуаутоматски пиштољ М-50 калибра 7,65 мм који је био лакши и имао слободан затварач и мануелну кочницу на раму.

Музеј обилује ручно рађеним оружјем које је послужило извршењу најтежих кривичних дјела. Оружје је пиштољско, различитог, нестандардног калибра, а музеј посједује и ручно рађену пушку атипичног калибра која је, такође, служила за извршење кривичних дјела. Поред ручно рађеног оружја, на полицама се налази и неколико експоната кратежа.

Слика 2

Слика 2. Митраљез М84 калибра 7,62

New Picture (1)

Слика 3. Пиштољи М-57, калибра 7,62, М-50 калибра 7,65 мм, кратеж и ручно рађено оружје

 полицијске ознаке: ознаке чинова у полицији, ознаке звања у полицији, ознаке организационих јединица, металне, везане, штампане ознаке, предмети са ознакама полиције, плакете, медаље, одликовања, заставе и друго. Полице са ознакама обилују чиновима полиције кориштене у периоду од 1995. до 1999. године, ознаке кориштене од 1999. до 2002. године, као и ознаке из одбрамбено-отаџбинског рата 1992-1995. године, али и актуелним чиновима полиције. Међу набројаним, налази се и амблем 1. команданта VI одреда Специјалне милиције. Музеј краси мноштво захвалница, a посебно мјесто заузима орден Његоша I којим је тадашњи предсједник Републике Српске, 1995. године одликовао Средњу школу унутраших послова за допринос и заслуге у раду.

Слика 4

Слика 4. Орден Његоша I 

New Picture

Слика 5. Функционалне ознаке полиције Рeпублике Српске у периоду од 1999. до 2002. године

 документа полиције и прописе који су коришћени у ранијем периоду, као што су: закони, правилници, упутства, приручници, рјешења, одлуке, дневници, наставни планови и програми, евиденције, публикације и остало. Међу поменутим, посјетиоци могу да прелистају приручнике начела и процедура у Министарству, Кривични законик из 1959. године, Закон о кривичном поступку 1977, Закон о унутрашњим пословима из 1998. године, Регистар извршилаца кривичних дјела из 1977. године, а у музеју чувамо и примјерке свих издања листа Министарства унутрашњих послова „Полицајац“ који је излазио све до 1999. године, у којем су описивана сва битна дешавања из области полиције и безбједности кроз историју. Занимљиво је видјети депеше и правилнике куцане на писаћој машини коју од заборава, такође, чувамо у нашем музеју. Успјели смо сачувати и књигу завршених класа подофицирске школе која је обухватала период од 1947. до 1955. године. Своје мјесто у нашем музеју нашао је и Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине из 1975. године који је музеју поклонио начелник Управе за полицијску обуку, Миле Шикман. Поменути лист садржи указ о проглашењу Закона о центру за образовање кадрова унутрашњих послова и самом оснивању Центра.

Слика 6

Слика 6. Документа полиције и прописи 

Музеј смо употпунили фото албумима старим скоро стотину година који садрже фото документацију различитих кривичних дјела. Ријеч је о документацији Уроша Прице, полицијског инспектора који је радио на подручју Сарајева. Његов потомак, Урош Марк Прица, одлучио је да породично насљеђе поклони Музеју полиције Републике Српске и на тај начин учини доступним свима који се баве полицијском професијом, али и другима који су заинтересовани за ову тематику. Ријеч о вриједној музејској грађи из периода 1921-1926. године, која је урађена на квалитетном папиру и кожном омоту.

New Picture (1)

Слика 7. Фото албуми инспектора Уроша Прице из 1921. године

 фотографије припадника полиције: фотографије из периода до 1992. године, фотографије из периода одбрамбено-отаџбинског рата 1992. до 1995. година, фотографије из периода послије отаџбинског рада до данас, укључујћи фотографије припадника полиције у мировним мисијама, фотографије са значајних догађаја. Фотографије су смјештене на паноима којих тренутно посједујемо пет. Панои обилују фотографијама са прослава Дана полиције, промоција завршених класа Полицијске академије, разних такмичења и окупљања припадника Министарства унутрашњих послова. Један од паноа красе фотографије некадашње Специјалне јединице која је учествовала у одбрамбено-отаџбинском рату. Осим фотографија које свједоче о разним такмичењима и активностима припадника Министарства, ту је и мноштво медаља које су нашле своје мјесто на полицама музеја

Слика 7

Слика 8. Фотографије припадника Специјалне бригаде полиције
из периода од 1992. до 1995. године

 лична документа и предмети које издаје Министарство унутрашњих послова, као што су: личне карте, пасоши, возачке дозволе, саобраћајне дозволе, регистарске таблице, службене легитимације и друго. Наш музеј посједује механичку бушилицу за нитне, која је коришћена за фотографије на личним картама, возачким дозволама и путним исправама.

Слика 8

 Слика 9. Лична документа која издаје Министарство унутрашњих послова и механичка бушилица за нитне

 опрема криминалистичке технике која је коришћена у претходном периоду, као што су: опрема за израду фотографија, фотоапарати, видео камере, микроскопи, криминалистички несесери, детектори, дактилоскопска техника, полиграфска техника, уређаји за мјерење тежине и слично. У музеју су изложени и експонати попут плоче за узимање отисака на картон издате карте, као и узимање отисака кажипрста неписмене особе, умјесто потписа, као и несесери за дактилоскопирање лица у теренским условима. На основу наведених експоната, може се сагледати развој дактилоскопије и папилароскопије као гране криминалистичке технике. Стога, посјетиоци, поготово стручна лица, могу увидјети колико је актуелан развој папилароскопије и колико се мијења кроз вријеме.

Слика 10

Слика 10.  Плоча за узимање отисака на картон издате карте, као и узимање отисака кажипрста неписмене особе, умјесто потписа

Слика 11

Слика 11. Несесер за дактилоскопирање лица

Слика 12

Слика 12. Фотоапарати и видео камере

• полицијска возила коришћена за полицијске потребе, укључујући: путничка возила, мотоцикле, возила посебне намјене, као и дијелове возила (свјетлосно – сигнални уређаји и слично), као и опрема коришћена за остваривање радио и телефонске везе, укључући: ручне радио станице, стациониране радио станице, телефоне, телепринтере радио станице дежурног полицајца у колима и слично

Слика 13

Слика 13. Опрема коришћена за остваривање радио и телефонске везе

• збирка криминалистичких експоната – предмети и трагови извршења кривичних дјела, средства извршења кривичних дј ела, криминалистичка документација, скице, фотографије и слично. Неки од експоната коришћени су у крађама, разбојништвима, сексуалним деликтима, па тако имамо прилику видјети нож којим је извршено убиство, опроштајно писмо самоубице, лобању послије обдукције, сјекиру коришћену за извршење убиства, маске и перике кориштене за разбојништва, а ту су и средства коришћена за производњу и кријумчарење опојних дрога. Међу експонатима који припадају криминалистичкој збирци налази се, и посетиоцима посебно интересантна, машина за фалсификовање евра. Машина је заплијењена 2007. године у чувеној акцији „Трокут“, а починиоци су осуђени на девет година затвора.

Слика 14

Слика 14. Машина за фалсификовање евра

Такође, у нашем музеју располажемо са подацима о свим страдалим, несталим и рањеним припадницима Министарства унутрашњих послова у одбрамбено-отаџбинском рату у периоду 1992-1995. година, али и подацима о свим страдалим припадницима Министарства унутрашњих послова у обављању дужности у периоду прије и послије рата. Ове податке смо преточили у публикације које је издало Министарство унутрашњих послова

Слика 15

Слика 15. Монографије погинулих и несталих припадника Министарства унутрашњих послова

Стална музејска поставка изложена је у просторијама Управе за полицијску обуку у Бањој Луци. Формирањем музеја успјели смо дочарати како је изгледала полицијска служба у прошлости и како се развијала, с тим да је велики број експоната, због турбулентних времена кроз које је пролазила наша земља, изгубљен. Драго нам је што можемо показати дио историје полицијске дјелатности из ранијег периода на овим просторима, а циљ нам је богатимо наш музеј и у будућности.

Слика 16

Слика 16. Музејска поставка

Наша мисија је да се у музеју сакупљају, чувају и приказују предмети из прошлог и садашњег рада полиције, те да у њему покажемо чиме се полиција бави, шта грађани могу очекивати од полиције и да подстакнемо грађане на сарадњу с полицијом. Имамо велику обавезу да учинимо све на очувању богате баштине полицијске службе. Музеј полиције има и значајну улогу у приказу и тумачењу историјских чињеница, као и презентовању специјалних полицијских тематика. Желимо да музеј својом поставком буде такав да се њиме поноси сваки службеник Министарства унутрашњих послова. С тим у вези, позивамо грађане, службенике Министарства и пензионере унутрашњих послова, као и све заинтересоване да помогну реализацију наше мисије донацијом предмета који представљају историјат полиције Републике Српске. Министарство унутрашњих послова ће водити посебну евиденцију о донираним предметима, са назнаком ко је и када донирао одређени предмет.

 Комплетан чланак можете прочитати на: Casopis 2/2018.