Поздравна ријеч начелника Управе

nacelnik-foto (Medium)Поштовани,

Добро дошли на интернет презентацију Управе за полицијску обуку.
Управа за полицијску обуку је основна организациона јединица Министарства унутрашњих послова Републике Српске, чији је основни задатак обука и стручно усавршавање припадника Министарства. Због тога су наши кадети, полазници основне и специјалистичке обуке и других видова оспособљавања и усавршавања највећа вриједност.

Наше стратешко определење је јачање постојећих могућности Управе и унапређење даље активности Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије и Јединице за стручну обуку. Заправо, желимо да постанемо лидери у области полицијске и криминалистичке обуке, не само у земљи, већ и у региону. За такве амбиције имамо потребне капацитете (кадровске и материјалне). У том правцу, поред сталног унапређења основе и специјалистичке обуке, наше интенције су на развијању и реализацији савремених програма стручног усавршавања и оспособљавања. Циљ нам је увођење нових видова специјалистичких курсева као што су програми супротстављања савременим облицима криминалитета (укључујући тероризам и поједине облике организованог криминалитета), као и рада полиције у заједници, криминалистичког профилисања и географског моделирања. Такође, ту су специјалистички програми из области стратешког управљања, полицијског рада вођеног обавјештајним информацијама, форензичких истраживања, итд. С тим циљем смо развили више од 120 програма различитих курсева, семинара и обука које смо систематизовали у Каталог наставних планова и програма Министарства унутрашњих послова Републике Српске. У наведеном контексту јесте и наш заједнички рад са Центром за обуку, како би наведене, али и све друге активности били у потпуности и на најбољи начин реализоване.

У фокусу рада ове Управе је и развијање и унапређивање срадње са Факултетом безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци. Као што је познато Факултет је настао трансфомрацијом Високе школе унутрашњих послова, која је више од 20 година била у саставу наше Управе. Не треба посебно истицати значај наведеног Факултета за Министарство унутрашњих послова Републике Српске, а у том смислу јесте и наша сарадња са овом установом.

Сви приједлози, примједбе и сугестије су добро дошле и врло радо ћемо их анализирати, а добре ствари уважити.

Желим Вам угодно и корисно претраживање наше презентације.

С поштовањем!

Начелник Управе
др Миле Шикман, с.р.