Одјељење за специјалистичку обуку

Одјељење за специјалистичку обуку планира, организује и спроводи процес стицања знања и вјештине путем специјалистичких обука (курсева, семинара и сличних облика оспособљавања) које подразумијевају оспособљавање полицијских службеника и других запослених за успјешно обављање постојећих послова, одговорних и сложенијих задатака постојећег посла, послова вишег нивоа, као и будућих послова и задатака. Утврђује нивое образовних потреба полицијских службеника, које карактеришу одређени програми и методи образовања запослених, као и врсте образовних потреба запослених, укључујући основна знања и вјештине, стручне вјештине, интерперсоналне вјештине и стратегијске вјештине. Врши анализу организације, посла и запослених (и њихових индивидуалних потенцијала), поставља циљеве специјалистичких обука, утвђује врсте обука, врши избор метода обука запослених, надзире реализацију специјалистичких обука у Министарству, те се стара о развоју запослених које карактерише стицање нових знања, способности и вјештина непопходних за предузимање нових, одговорнијих и сложенијих послова и позиција.

 

Курс за припаднике физичког обезбјеђења

ОБАВЕЗЕ КАНДИДАТА, КРИТЕРИЈУМИ И ОПИС ТЕСТОВА ЗА ПРОВЈЕРУ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ И ОБУКЕ ГАЂАЊА ПИШТОЉЕМ