ЧАСОПИС БЕЗБЈЕДНОСТ – ПОЛИЦИЈА – ГРАЂАНИ

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 6-01-8-1/05 од 31.01.2005. године, часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске „Безбједност – Полиција – Грађани“ уписан је у Регистар јавних гласила под редним бројем 487.

Часопис Безбједност – полиција – грађани УРЕДНИШТВО

Да преузмете упутства за писање рада кликните: ТЕХНИЧКА УПУТСТВА / Да погледате зборнике радова кликните: ЗБОРНИЦИ РАДОВА

BPG naslovnica2

Година 2021. (број 1/21, број 2/21)

Година 2020. (број 1-2/20)

Година 2019. (број 1/19, број 2/2019)

Година 2018. (број 1/18, број 2/2018)

Година 2017. (број 1/17, број 2/17)                    (Библиографија часописа БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ од 2011 до 2017.)

Година 2016. (Двоброј 1-2/16, Двоброј 3-4/16)

Година 2015. (Двоброј 1-2/15, Двоброј 3-4/15) (Библиографија часописа БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ од 2005 до 2014.)

Година 2014. (Двоброј 1-2/14, Двоброј 3-4/14)

Година 2013. (Двоброј 1-2/13Двоброј 3-4/13) Година 2012. (Двоброј 1-2/12Двоброј 3-4/12) Година 2011. (Двоброј 1-2/11Двоброј 3-4/11) Година 2010. (Двоброј 1-2/10, Двоброј3-4/10) Година 2009. (Број 1Број 2) Година 2008. (Број 1Број 2) Година 2007. (Број 1Број 2) Година 2006. (Број 1, Број 2) Година 2005. (Број 1, Број 2)