Почетак полицијске обуке за кадете XXV и XI класе Полицијске академије Бања Лука

Обавјештавају се изабрани кандидати за кадете XXV и XI полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука да обука за примљене кандидате почиње дана 06.02.2023. године.

Примљени кандидати су дужни да се у Управу за полицијску обуку, Булевар војводе Живојина Мишића 10а у Бањој Луци јаве дана 05.02.2023. године (недјеља) у 16,00 часова.

Кандидати су дужни са собом понијети сљедеће:

1. Личну карту, возачку дозволу и овјерену здравствену књижицу,

2. Прибор за личну хигијену,

3. Спортску опрему (патике, папуче, тренерку, шортс, мајице),

4. Купаће гаћице,

5. Доње рубље (гаће, поткошуље, чарапе, тамне мајице од 5 до 10 комада),

6. Свеску и прибор за писање,

7. Црне (плитке) ципеле и црне (дубоке) чизме,

8. Црни каиш за хлаче.

У складу са правилом понашања и кућног реда у Управи за полицијску обуку, кадетима у просторије Управе за полицијску обуку и интернат строго је забрањено:

– уношење ватреног оружја у просторије Интерната,

– уношење уређаја за оптичко или звучно снимање,

– сликање и емитовање,

– уношење, коришћење и растурање наркотика и других опојних средстава, цигарета и алкохола у собама Интерната,

– унoшeњe и упoтрeбa спoртскe суплeмeнтaциje у прoстoриjaмa и прoстoру Упрaвe.

Уколико приликом прегледа личног пртљага, соба и просторија које користе кадети буду пронађене поменуте ствари и предмети, исте ће бити одузети.