Библиографија часописа „Безбједност Полиција Грађани“ од 2011. до 2017.

Управа за полицијску обуку представља Библиографију чланака часописа Безбједност, полиција, грађани који издаје Министарство унутрашњих послова. Библиографија обухвата период од 2011. до 2017. године и садржи 469 библиографских јединица. Библиографија је исцрпна, по временском одређењу је ретроспективна, а бибилиографске јединице су распоређене по формалном азбучном распореду. Библиографија садржи именски регистар и регистар наслова.

Основна намјена Библиографије јесте да олакша упознавање и истраживање рада полиције, спречавање и сузбијање криминалитета и других тема које су обрађиване у нашем часопису. Библиографија је значајна и за развој самог часописа јер доприноси његовом бољем вредновању и рангирању.

Да погледате и преузмете Библиографију: БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА 2011-2017