ЧАСОПИС БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 6-01-8-1/05 од 31.01.2005. године, часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске „Безбједност – Полиција – Грађани“ уписан је у Регистар јавних гласила под редним бројем 487.

Техничко упутство: ПРЕУЗМИТЕ

korica-MUP

Година 2017. (Двоброј 1-2/17,)

Година 2016. (Двоброј 1-2/16, Двоброј 3-4)

Година 2015. (Двоброј 1-2, Двоброј 3-4/15) (Библиографија)

Година 2014. (Двоброј 1-2, Двоброј 3-4)

Година 2013. (Двоброј 1-2Двоброј 3-4)

Година 2012. (Двоброј 1-2Двоброј 3-4)

Година 2011. (Двоброј 1-2Двоброј 3-4)

Година 2011. (Двоброј 1-2Двоброј 3-4)

Година 2010. (Двоброј 1-2, Двоброј 3-4)

Година 2009. (Број 1Број 2)

Година 2008. (Број 1Број 2)

Година 2007. (Број 1Број 2)

Година 2006. (Број 1, Број 2)

Година 2005. (Број 1, Број 2)