Демонстрација рада уређаја за мјерење контроле брзине возила

pa-testiranje-radaraУ циљу квалитетније и садржајније реализације наставног плана и програма из модула Контрола и регулисање саобраћаја за кадете основне полицијске обуке првог нивоа, у просторијама Управе за полицијско образовање, одржано је предавање од стране полицијских службеника из Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука на тему „Утврђивање тренутног психофизичког стања возача и мјерење брзине кретања возила“. Један од основних циљева овог предавања јесте да кадети усвоје нова знања из поменуте области како би успјешније овладали вјештинама које се односе на контролу возача и возила, усвојили позитивне ставове о улози полиције у контроли возача и возила и схватили значај придржавања начела законитости и службености у контакту са учесницима у саобраћају. Кроз предавање кадети су упознати са начином препознавања знакова код возача који указују на тренутно психофизичко стање која га чине неспособним за безбједно управљање возилом, са начином мјерења нивоа алкохола у организму и утврђивања присуства опојних дрога или психоактивних лијекова код возача, као и  мјерењем брзине кретања возила. Такође, кадети су имали могућност да се упознају и са уређајима које полицијски службеници свакодневно користе у свом раду приликом контроле возача и возила. Оваква активност у оквиру модула Контрола и регулисање саобраћаја је само једна у низу од активности које ће се спроводити и у наредном периоду са припадницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука.