Достављање радова за часопис “Безбједност – Полиција – Грађани“

Обавјештавамо да је у току достављање научних и стручних радова за нови број часописа “Безбједност – Полиција – Грађани“ 1-2/2020.  Часопис се сврстава у ред часописа треће категорије који се налазе на Ранг листи категорисаних научних часописа Републике Српске.

Сви заинтересовани аутори чланке могу доставити Редакционом одбору часописа најкасније до 30.10.2020. године. Научне и стручне радове потребно је доставити у електронској форми на e-mail casopisvsup@gmail.com или casopis.bpg@education.muprs.org.

Приликом израде чланака, аутори су дужни поштовати Упутство ауторима које је објављено на сајту Управе за полицијску обуку. Достављени научни и стручни радови биће рецензирани, а радови који буду позитивно оцијењени, биће и објављени.

http://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/