Теренска обука за кадете 6. класе полицијске обуке за припаднике САЈ

Теренска обука за кадете 6. класе полицијске обуке за припаднике САЈ

На основу Наставног плана и програма Полицијске обуке и стручног оспособљавања за кадете Полицијске академије, број: С/М-611.1-10/17 од 21. 02. 2017. године, у периоду од 06.08. до 11.08.2017. године реализована је теренска обука за 37 кадета 6. класе полицијске обуке за припанике САЈ.
Обука је релизована у просторијама и кругу Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука на простору РЕЦ Мањача као и на погодним теренима планине Мањаче.
Циљ теренске обуке је да кадети на практичан начин утврде и провјере знања стечена током теоријских предавања и вјежби у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији, те стекну нова сазнања и усвоје вјештине неопходне за успјешно вршење послова из дјелокруга рада полиције.
Током реализације теренске обуке кадети су имали могућност да стекну нова знања и вјештине из следећих тематских области :
• Претрес стана и других просторија, отвореног простора и лица,
• Легитимисање,
• Вербална контрола лица,
• Употреба средстава за везивање,
• Лишење слободе,
• Рација, блокада, засједа и потјера,
• Обезбјеђење лица мјеста,
• Зборни пореци полиције, кордони,
• Успостављање нарушеног јавног реда и мира у већем обиму,
• Заустављање и контрола возача у саобраћају,
• Бојево гађање из АП М-70, калибра 7,62 мм.,
• Борба при изненадном сусрету,
• Оријентација у природи и употреба компаса (бусола) и марш,
• Начин кретања полицајца у опасним ситуацијама и спасавање повријеђеног полицајца,
• Контрола масе по француском систему,
• Збрињавање повреда у тактичким ситуацијама и
• Марш.
Обуку су изводили инспектори у Управи за полицијску обуку, док је вјежбе из оријентације у природи реализовао радник Горске службе спашавања Бања Лука.
Материјално-техничку помоћ током реализације обуке су пружили и ОС БиХ смјештени у касарни „Мика Боснић“ Мањача.

DSC_0043DSC_0057

 

 

 

 

DSC_0065 DSC_0235

 

 

 

 

DSC_0275DSC_0309

DSC_0199DSC_0137