Групе за селекцију кандидата за кадете XXI класе Полицијске академије

На сљедећим линковима се налазе додатне групе кандидата за селекцију за кадете XXI класе Полицијске академије Бања Лука:

14 – 15 05 2019 za sajt grupa 9

15 – 16 05 2019 za sajt grupa 10

16 – 17 05 2019 za sajt grupa 11

17 – 20 05 2019 za sajt grupa 12

20 – 21 05 2019 za sajt grupa 13

21 – 22 05 2019 za sajt grupa 14

22 – 23 05 2019 za sajt grupa 15

23 – 24 05 2019 za sajt grupa 16

24 – 27 05 2019 za sajt grupa 17

27 – 28 05 2019 za sajt grupa 18

28 – 29 05 2019 za sajt grupa 19

29 – 30 05 2019 za sajt grupa 20

30 – 31 05 2019 za sajt grupa 21

31 05 – 03 06 2019 za sajt grupa 22

03 – 04 06 2019 za sajt grupa 23

04 – 05 06 2019 za sajt grupa 24

05 – 06 06 2019 za sajt grupa 25

06 – 07 06 2019 za sajt grupa 26

07 – 10 06 2019 za sajt grupa 27

10 – 11 06 2019 za sajt grupa 28

11 – 12 06 2019 za sajt grupa 29

12 – 13 06 2019 za sajt grupa 30

13 – 14 06 2019 za sajt grupa 31

Списак преосталих кандидата по групама (ШИФРА КАНДИДАТА), мјесто и вријеме селекције биће објављен на страници Управе (www.education.muprs.org) накнадно.