Кадети на приправничком раду

a3Кадети XXII и VIII класе Полицијске академије Бања Лука се тренутно налазе на приправничком раду у полицијским станицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Приправнички рад кадета траје 6 мјесеци.

Циљ приправничког рада је оспособљавање приправника за компетентно обављање  полицијских послова у складу са законима и другим прописима и актима Републике Српске и БиХ, као и са међународним уговорима и конвенцијама које су усвојиле Република Српска и БиХ и са стандардима полицијског поступања.

a4За вријеме проведено у обављању послова и задатака полицијских службеника у оквиру полицијских станица, приправници имају могућност да се уз учешће полицајаца-ментора оспособе за практичну примјену знања, вјештина, способности и ставова неопходних за компетентно обављање основних полицијских послова.

a7Тако кадети приправнички рад обављају у оквиру дежурне службе, али и у оквиру патролно-позорне дјелатности гдје се упознавају са начинима и методама рада полицијског посла непосредно у пракси и од стране искуснијих полицијских службеника, али том приликом и имају прилику да упознају безбједносну проблематику на терену, најучесталије захтјеве грађана према полицији, облике и тактике интервенције полиције… Кадети учествују и у запримању пријаве, обезбјеђивању јавних скупова, помажу у рјешавању личних статуса грађана…

a2Посебан аспект приправничког рада огледа се кроз превентивну улогу полицијских службеника на терену. Том приликом полицајци својим присуством, али прије свега асертивним и проактивним наступом, те савјетима и пружањем информација грађанима настоје да предуприједе предделиктна стања и укажу грађанима на њихова права.

Присуство кадета у патролама је примијетно по посебној униформи у односу на полицијске службенике.

a5a1