Кадети ПА на вјежби са Горском службом спасавања

Дана 19.04.2019. године у времену од 16.00 до 21.00 часова кадети XX класе Полицијске академије учестовали су у вјежби са Горском службом спасавања Републике Српске, станица Бања Лука.

Вјежба се одвијала на локалитету Дома пензионера (код Зеленог моста), улица Војводе Пере Креце у Бања Луци са циљем увјежбавања спасилачких тимова у условима елементарних природних непогода (земљотреса). Задатак вјежбе је био претрага и спасавање из објекта у којем се налазио велики број корисника у вријеме критичног догађаја, а вјежба се огледала у формирању штаба за руковођење акцијом, успостављању система везе између спасилачких тимова, те претресу терена, пружању прве помоћи и евакуацију затечених лица уз помоћ техничке опреме.

У претходном периоду кадети ПА су имали теоријска предавања о мјесту и улози спасилачких тимова Горске службе спасавања у систему заштите и спасавања, а овом приликом су непосредно учествовали у увјежбавању оперативних тимова на терену.

Током извођења вјежбе кадети су показали висок степен мотивисаности и залагања, чиме су допринијели да се вјежба изведе врло успјешно и на високом нивоу.

Неки детаљи са вјежбе:

1 2

3 DSC_0313  DSC_0250   DSC_0275

DSC_0277 DSC_0286

DSC_0317  DSC_0348DSC_0350 DSC_0385DSC_0395 DSC_0410DSC_0443 DSC_0450DSC_0455DSC_0458 DSC_0459