Коначна листа изабраних кандидата за кадете XIX класе Полицијске академије Бања Лука

У складу са чланом 10, став 3.  Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији („Службени гласник Републике Српске“ број 23/17), након окончаног поступка селекције кандидата за кадете XIX класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији по конкурсу објављеном у листу „Глас Српске“ од 23.03.2017. године, Комисија за избор кандидата је извршила избор и сачинила коначну листу изабраних кандидата који ће похађати обуку у Полицијској академији и исту ће објавити на огласној табли Полицијске академије, као и на интернет страници Управе за полицијску обуку. У складу са наведеним, на следећем линку се налази коначна листа изабраних кандидата за кадете XIX класе Полицијске академије Бања Лука:

konacna lista

Напомињемо да ће се коначна листа изабраних кандидата, у складу са чланом 12. Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији доставити Управи за правне и кадровске послове ради спровођења поступка провјере подобности за обављање полицијских послова, тако да ће у Полицијску академију бити примљени само они кандидати који задовољавају поменуте провјере.

Кандидати који буду примљени на обуку у Полицијску академију, о почетку обуке биће нанднадно обавјештени путем ове интернет странице.

Против избора и коначне листе може се изјавити жалба у року од 8 (осам) дана од дана објављивања коначне листе на огласној табли Полицијске академије и интернет страници Управе за полицијску обуку.

Жалба се изјављује министру, путем Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије.