Конкурс за Полицијску академију

Обавјештавамо да је данас 19.03.2021. године у “Гласу Српске“ објављен конкурс за упис кадета у IX класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице.

Такође, у истом броју “Гласа Српске“ објављен је и Конкурс за упис кадета XXIII класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука.

Све информације као што су:

- текст конкурса за IX класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице konkurs IX klasa SAJ

- текст конкурса за XXIII класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука konkurs XXIII klasa

- Пријавни лист за конкурс за IX класу САЈ-а, Prijavni list IX klasa za SAJ,

- Пријавни лист за XXIII класу Полицијске академије, Prijavni list XXIII klasa,

- правилнике који се односе на процес и критерије селекције, те питања за тест – Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske akademije u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akadmiji RS NSPravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske akademije u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akadmiji za pripadnike SAJ RS NS

можете да пронађете и на следећем линку http://education.muprs.org/postupak-selekcije-u-jedinici-za-osnovnu-obuku-policijska-akademija-2/.

Обавјештавају се кандидати за кадете IX класе полицијске обуке за припаднике Специјалне антитерористичке јединице да могу конкурисати и за кадете XXIII класе полицијске обуке.

Кандидати за IX класу САЈ-а подносе пријавни образац са комплетном документацијом која се тражи по конкурсу. Уједно, за вријеме за које је Конкурс отворен, подносе само пријавни образац за XXIII класу полицијске обуке, уз напомену да су конкурисали и за IX класу САЈ (навести и шифру).

Селекција и тестирања (љекарски преглед, провјера моторичких способности, тест опште информисаности, усмени дио тестирања) обавиће се прво за кандидате заинтересоване за IX класу САЈ.

Кандидати који не прођу љекарски преглед за припаднике САЈ имају право наставити процес селекције за XXIII класу полицијске обуке.

Кандидати који не задовоље критеријуме процјене психофизичке издржљивости за припаднике САЈ (а пријавили су се и на конкурс за  XXIII класу полицијске обуке) биће рангирани на ранг листи успјешности кандидата за кадете XXIII класе.

У случају било каквих нејасноћа кандидати могу добити информације на телефон број: 051/333-649 или 051/333-651.

У складу са тренутном ситуацијом везано за епидемију вируса корона, те у складу са мјерама самозаштите и заштите других грађана,  П Р Е П О Р У Ч У Ј Е М О  да заинтересовани кандидати за конкурс XXIII за класу Полицијске академије и IX класу Полицијске академије за припаднике Специјалне антитерористичке јединице, потребну конкурсну документацију са пријавом доставе поштом на адресу: Управа за полицијску обуку, Булевар војводе Живојина Мишића 10а, Бања Лука (са напоменом “За конкурс“).