Конкурс за XXV и XI класу Полицијске академије Бања Лука

Обавјештавамо да је данас 01.06.2022. године у “Гласу Српске“ објављен конкурс за упис кадета у XXV класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука.

Такође, у истом броју “Гласа Српске“ објављен је и Конкурс за упис кадета XI класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице.

Све информације као што су:

- текст конкурса за XXV класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука konkurs XXV klasa

- текст конкурса за XI класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице konkurs XI klasa SAJ

- Пријавни лист за XXV класу Полицијске академије prijavni list XXV klasa

- Пријавни лист за конкурс за XI класу САЈ-а prijavni list XI klasa SAJ

- правилнике који се односе на процес и критерије селекције, те питања за тест – Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske akademije u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akadmiji, Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske akademije u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akadmiji za pripadnike SAJ можете да пронађете и на следећем линку http://education.muprs.org/postupak-selekcije-u-jedinici-za-osnovnu-obuku-policijska-akademija-2/.

Обавјештавају се кандидати за кадете XI класе полицијске обуке за припаднике Специјалне антитерористичке јединице да могу конкурисати и за кадете XXV класе полицијске обуке. Кандидати за XI класу САЈ-а подносе пријавни образац са комплетном документацијом која се тражи по конкурсу. Уједно, за вријеме за које је Конкурс отворен, подносе само пријавни образац за XXV класу полицијске обуке, уз напомену да су конкурисали и за XI класу САЈ (навести и шифру).

Селекција и тестирања (љекарски преглед, провјера моторичких способности, тест опште информисаности, усмени дио тестирања) обавиће се прво за кандидате заинтересоване за XI класу САЈ.

Кандидати који не прођу љекарски преглед за припаднике САЈ имају право наставити процес селекције за XXV класу полицијске обуке, уколико су оцијењени здравствено способни за „Е“ категорију.

Кандидати који не задовоље критеријуме процјене психофизичке издржљивости за припаднике САЈ (а пријавили су се и на конкурс за XXV класу полицијске обуке) биће рангирани на ранг листи успјешности кандидата за кадете XXV класе.

Заинтересовани кандидати који завршавају четврти разред средње школе у школској 2021-2022. години могу конкурисати за кадете XI класе полицијске обуке за припадника Специјалне антитерористичке јединице и XXV класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку –Полицијској академији Бања Лука. Уз пријаву на конкурс до 16.06.2022. године дужни су, поред осталих тражених докумената, доставити овјерене фотокопије свједочанства за сва 4 разреда средње школе, а овјерену фотокопију дипломе о положеном матурском испиту до 30.06.2022. године.

У случају било каквих нејасноћа кандидати могу добити информације на телефон број: 051/333-606 или 051/333-657.