Курс криминалистичке технике

Дана 04.10.2021. године у Управи за полицијску обуку почео је Курс криминалистичке технике за 27 полазника полицијских службеника МУП РС у трајању од 97 радних дана.

Циљ курса је оспособити припаднике Министарства који раде у области криминалистичке технике за самостално, стручно и професионално обављање послова и задатака криминалистичког техничара, вршење одређених практичних радњи, а посебно:

- снимање и израда фото-документације,

- цртање криминалистичких скица и цртежа у размјери,

- проналажење, тумачење и обрада материјалних трагова на лицу мјеста,

- дактилоскопирање лица,

- писање захтјева за вјештачење и др.

Прије почетка курса полазницима се обратио начелник КТЦ Раденко Новаковић, који им је пожелио успјешно похађање курса.