Курс “Насиље у породици“

Дана 18.02.2013. године у Управи за пoлицијско образовање почео је Курс из “Насиља у породици“ за полицијске службенике МУП-а РС у организацији Међународног програма помоћи у криминалистичкој обуци Министарства правде САД-а (USDOJ/ICITAP).

Курс се реализује у два термина и то од 18.02.-22.02.2013. године и од 25.02.-01.03.2013. године

Курс реализују госпођа Т. Ј. Anderson и господин Robert Myers, те представници Гендер Центра Републике Српске Тијана Арамбашић – Живановић, Александра Петковић и Ана Богдановић.

Циљ курса је разумијевање контекста у којeм се насиље у породици дешава да би се ефикасно осигурало дјеловање правосудног система у процесуирању починилаца и заштите жртава насиља.