Курс “Спречавање насиља у породици или породичној заједници“

NPДана 20.05.2013. године у просторијама  Управе за полицијско образовање почео је курс “Спречавање насиља у породици или породичној заједници“.

Циљ курса је оспособљавање полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске за рад на спречавању насиља у породици или породичној заједници у складу са важећим прописима.

Полазници курса су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске који се приликом обављања редовних послова и задатака баве проблематиком насиља у породици или породичној заједници.

За реализацију програмског садржаја задужени су инспектори Одјељења за стручно усавршавање, наставници Јединице за основну обуку – ПА, Управа полиције и стручна лица из других организационих јединица.