Курс “Вршење увиђаја саобраћајних незгода“

dsc_0002Дана 05.10.2016. године у складу са Наставним планом и програмом курса „Вршење увиђаја саобраћајних незгода“ у Управи за полицијску обуку почео је наведени курс за 21 полицијског службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Наставним планом и програмом предвиђено је да курс траје до 05.11.2016. године, а исти ће бити реализован кроз 22 наставна дана, односно 125 наставних часова.

Циљ курса је оспособљавање полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске за вршење увиђаја саобраћајних незгода и поступање у случају кривичне и прекршајне деликвенције у области саобраћаја. Из наведеног призилазе и задаци курса који се односе на упознавање полазника са начином обављања потребних радњи током вршења увиђаја саобраћајних незгода, упознавање са начином обављања криминалистичко техничких радњи при вршењу увиђаја саобраћајних незгода, упознаванје са психичким стањима учесника у саобраћајној незгоди, упознавање са начином похрањивања и кориштења података из информационог система Министарства унутрашњих послова Републике Српске из области вршења увиђаја саобраћајних незгода, као и упознавање са начином сачињавања и комплетирања увиђајне документације.