Курс “Вршење увиђаја саораћајних незгода, контрола и регулисање саобраћаја“

saobracajДана 22.05.2013. године у Управи за полицијско образовање, почео је „Курс за вршење увиђаја саобраћајних незгода, контрола и регулисање саобраћаја“ за припаднике МУП-а РС.

Циљ курса је оспособљавње полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске за вршење увиђаја саобраћајних незгода, контролу и регулисање саобраћаја и поступање у случају кривичне и прекршајне деликвенције у области саобраћаја.