Обавјештење за кандидате који нису приступили даљем поступку селекције због захтјева за достављање додатних налаза или из других разлога

Даљи поступак селекције (тестирање моторичких способности, тест општег знања и интервју) обавиће се 25. јула 2014. године, према утврђеном Плану селекције, почев од 645  часова.