Обавјештење за кандидате који су се пријавили на Конкурс за кадете XI класе полицијске обуке за припадника Специјалне антитерористичке јединице и XXV класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука

Поступак селекције кандидата који испуњавају услове Конкурса број С/М-611.2-3/22 од 30.05.2022. године (за припадника Специјалне антитерористичке јединице, XI класа), као и за кандидате који испуњавају услове Конкурса број С/М-611.2-2/22 од 30.05.2022. године (XXV класа полицијске обуке) у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији, који су објављени у листу „Глас Српске“ од 01.06.2022. године, почиње 04.07.2022. године.

На поступак селекције кандидати ће бити позивани по групама, а позивање кандидата ће се реализовати искључиво на интернет страници Управе за полицијску обуку, Полицијске академије Бања Лука (www.education.muprs.org).

Списак група се налази на сљедећим документима:

grupe 1 do 17 XXV klasa i XI klasa SAJ

grupe 1 do 17 XXV klasa i XI klasa SAJ

Позивање кандидата ће се вршити путем личне ШИФРЕ КАНДИДАТА.

Кандидати који су конкурисали и за XI класу САЈ и за XXV класу, разврстани су у 1. и 2. групу, односно у прва два дана од почетка селекције, 04. и 05.07.2022. године (оба дана у по два термина). Остварени резултати на тестирањима за XI класу САЈ, кандидатима који не буду изабрани у XI класу САЈ се уписују као резултати у селекцији за XXV класу.

Поступак селекције за сваког кандидата посебно ће се реализовати током ТРИ дана, и то:

1. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

1. Први дан селекције (психолошки преглед) ће бити реализован на Универзитету за пословне студије (у кругу Чајавеца), а након успјешно обављеног психолошког прегледа, РТГ плућа ће се реализовати у Здравственој установи „др Арар“ улица Карађорђева 2 (зграда „Енергомонта“).

1.1. Трошкове љекарског прегледа за припаднике Специјалне антитерористичке Јединице у висини од 140,00 КМ + ПДВ + 20,00 РТГ плућа (услуга ослобођена плаћања ПДВ);  УКУПНА ЦИЈЕНА ПРЕГЛЕДА 183,80 КМ) сносе кандидати.

1.2. Трошкове љекарског прегледа за кандидате који су конкурисали за XXV класу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији у висини од 125,00 КМ + ПДВ + 20,00 РТГ плућа (услуга ослобођена плаћања ПДВ); УКУПНА ЦИЈЕНА ПРЕГЛЕДА 166,25 КМ) сносе кандидати.

Напомена:

- Кандидати који приступе психолошком прегледу, трошкове истог ће плаћати прије приступања прегледу, у висини од 15,00 КМ, а остале трошкове љекарског прегледа, укуључујући и РТГ плућа, кандидат плаћа на благајни Завода за медицину рада и спорта Републике Српске на дан љекарског прегледа (2. дан селекције).

Први дан селекције (психолошки преглед) кандидати су дужни да се одазову у складу са позивом до 07,00 часова, односно до 11,00 часова (у зависности од термина у који су распоређени), а са собом морају да понесу личну карту.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије и поступају у складу са његовим упутствима.

2. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

2. Други дан селекције ће се реализовати у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС, улица Здраве Корде 4 у Бањој Луци (бивша зграда поликлинике) гдје ће бити реализовани љекарски прегледи кандидата.

Други дан селекције, односно љекарском прегледу приступају кандидати који су задовољили на психолошком прегледу.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије до 06,45 часова и поступају у складу са његовим упутствима, а са собом треба да понесу:

- личну карту,

- здравствени картон од породичног љекара и евентуалну љекарску документацију из претходног периода.

Увјерење о здравственој способности кандидатима ће бити уручено трећи дан на Полицијској академији по окончаним прегледима и тестирањима.

Напомена: Ујутро, на дан љекарског прегледа кандидати не треба ништа да једу и пију.

3. ДАН СЕЛЕКЦИЈЕ

3. Трећи дан селекције ће се реализовати поступак провјера кандидата у складу са Правилником о поступку селекције, за кандидате који задовоље критеријуме љекарског прегледа, који обухвата:

3.1. Практични дио тестирања – провјера моторичких способности, који се реализује у Центру за обуку у Залужанима, улица Куљанска бб.

Кандидати се јављају предсједнику Комисије за за провјеру моторичких способности у 07,00 часова, на капију 2.

Дужност кандидата је да са собом понесу:

- личну карту,

- спортску опрему (двоје патике од којих су једне чисте за спортску дворану, тренерку или шортц, мајице кратких рукава), пешкир.

Након реализоване провјере моторичких способности, у складу са упутством које добију од предсједника комисије за провјеру моторичких способности, кандидати долазе у Полицијску академију гдје ће им бити саопштени постигнути резултати.

Кадети не могу у објекте Центра за обуку и у објекте Управе за полицијску обуку улазити у кратким хлачама, шортсу, папучама и на сличан начин одјевени.

3.2. Писмени дио тестирања – тест опште информисаности, реализује се у Полицијској академији, непосредно послије саопштавања постигнутих резултата са провјере моторичких способности.

Дужност кандидата је да са собом понесу:

- личну карту,

- хемијску оловку.

3.3. Усмени дио тестирања – Интервју, реализује се у Полицијској академији, непосредно послије саопштавања постигнутих резултата на писменом дијелу тестирања.

Дужност кандидата је да са собом понесу личну карту.

НАПОМЕНА: кандидатима није обезбијеђен превоз у току селекције.

4. Провјера психофизичке издржљивости кандидата у екстремним ситуацијама – ДРИЛ

(за кандидате који конкуришу у XI класу за припаднике САЈ) накнадно ће бити реализован, о чему ће кандидати благовремено бити обавјештени.

Напомена: Детаљнији план реализације провјере психофизичке издржљивости кандидата у екстремним ситуацијама – ДРИЛ, као и списак потребне опреме за реализацију, биће објављен са објављеним списком група кандидата.