Обавјештење за кандидате који су се пријавили на Конкурс за кадете XXI класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској акадeмији

Поступак селекције кандидата који испуњавају услове Конкурса број С/М-611.2-6/19 од 01.04.2019. године, објављеном у листу „Глас Српске“ од 02.04.2019. године, почиње 22.04.2019. године.

На поступак селекције кандидати ће бити позивани по групама, а позивање кандидата ће се реализовати искључиво на интернет страници Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org).

Позивање кандидата ће се вршити путем личне ШИФРЕ КАНДИДАТА. Кандидат је дужан да се јави на поступак селекције искључиво на дан када је позван.

Поступак селекције ће се реализовати током два дана, и то:

1. Први дан у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске у Бања Луци, у Улици Здраве Корде 4 (зграда Поликлинике).

Трошкове љекарског прегледа у висини од 125,00 КМ + ПДВ (укупно 146,25 КМ) сносе кандидати. Такође, кандидати сносе трошак РТГ снимка плућа у износу од 20,00 КМ.

Трошкове љекарског прегледа кандидат плаћа на благајни Завода за медицину рада и спорта Републике Српске на дан љекарског прегледа или уплатом на жиро-рачун Завода за медицину рада и спорта Републике Српске (ЈИБ 4402560240002) број 562-099-802896-33-55, код НЛБ Банке АД Бања Лука. Приликом приступања љекарском прегледу кандидат је дужан приложити доказ о уплати трошкова прегледа (уплатницу).

На љекарски преглед пред зградом Поликлинике кандидати су дужни да се одазову у складу са позивом до 06,45 часова, а са собом треба да понесу:

- Личну карту,

- Здравствени картон од породичног љекара и евентуалну љекарску документацију из претходног периода,

- Кадидати женског пола гинеколошке налазе, који на дан љекарског прегледа неће бити старији од 30 (тридесет) дана.

Напомена: Ујутро, на дан љекарског прегледа кандидати не треба ништа да једу и пију.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије и поступају у складу са његовим упутама.

2. Други дан ће се реализовати поступак селекције, за кандидате који задовоље критеријуме љекарског прегледа, а раелизује се у Управи за полицијску обуку, Полицијској академији Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића број 10-А, гдје се кандидати јављају у 07,30 часова.

Садржај овог дијела селекције реализује се у једном дану и обухвата:

- Практични дио тестирања – провјера моторичких способности,

- Писмени дио тестирања – тест опште информисаности,

- Усмени дио тестирања – Интервју.

Напомена: План релизације другог дијела селекције, као и списак потребне опреме за реализацију, биће објављен са објављеним групама кандидата.

На сљедећим линковима се налазе спискови првих осам група за селекцију:

22 – 23 04 2019 za sajt grupa 1

23 – 24 04 2019 za sajt grupa 2

24 – 25 04 2019 za sajt grupa 3

06 – 07 05 2019 za sajt grupa 4

07 – 08 05 2019 za sajt grupa 5

08 – 10 05 2019 za sajt grupa 6

10 – 13 05 2019 za sajt grupa 7

13 – 14 05 2019 za sajt grupa 8

Списак осталих група (ШИФРА КАНДИДАТА), мјесто и вријеме селекције биће објављен на страници Управе (www.education.muprs.org) накнадно.

Централна комисија