Одржан семинар “Оперативно-тактичке мјере и радње и истражне радње“ за припаднике ЦЈБ Бања Лука

DSC_0210У Управи за полицијско образовање је настављена активност реализације планираних семинара за ову годину, те је, сходно Програму Јединице за основну обуку – Полицијске академије за 2014. годину, у периоду од 03.02.2014. године до 05.02.2014. године одржан семинар “Оперативно-тактичке мјере и радње и истражне радње“ за полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука. Полазници семинара су били криминалистички инспектори полицијских станица ЦЈБ Бања Лука, као и замјеници командира за криминалитет полицијских станица у ЦЈБ Бања Лука.

Циљ семинара“Оперативно-тактичке мјере и радње и истражне радње“ је оспособљавaње полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске за законито, правилно и ефикасно предузимање одређених оперативно-тактичких радњи и мјера и одређених истражних радњи. Задаци који проистичу на основу овог циља семинара јесте да се полазници упознају са нормативним аспектом оперативно-тактичких радњи и мјера и истражних радњи,те да на основу конкретне ситуације планирају и предузму адекватне оперативно-тактичке радње и мјере и истражне радњи,као и да се упознају са конкретним писменима приликом предузимања и реализације одређених оперативно-тактичких радњи и мјера и истражних радњи.

Ово је други семинар под овим називом који је Управа за полицијско образовање одржала у току ове године, с обзиром на то да је први семинар на ову тему одржан у јануару мјесецу ове године за полицијске службенике ЦЈБ Приједор. Када су у питању полицијски службеници ЦЈБ Бања Лука, ово је трећи семинар у овој години којем присуствују припадници овог семинара, имајући у виду да је у претходном периоду ове године за припаднике ЦЈБ Бања Лука одржан семинар “Употреба силе“ и “Запримање пријава и вођење информативног разговора“ који су такође реализовани у просторијама Управе за полицијско образовање.