Одржан семинар „Рад полиције са малољетницима“

Дана 23. и 24. 11. 2017. године за 21 полицијског службеника ПУ Добој реализован је семинар „Рад полиције са малољетницима“. Наведени семинар је реализован према Каталогу наставних планова и програма стручног оспособљавања и усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова из 2017. године.
Током наведеног семинара полазницима су презентоване релевантне законске и подзаконске одредбе из области рада полиције са малољетним учиниоцима кривичних дјела и прекршаја, мјера полицијског упозорења за малољетнике за почињена кривична дјела или прекршаје као и друге кривичне и прекршајне санкције за малољетнике, затим специфичности кривичног и прекршајног поступка за малољетне учиниоце кривичних дјела или прекршаја, те специфичности кривичног и прекршајног поступка у којима су малољетници свједоци или жртве кривичних дјела или прекршаја.
Такође, полазницима су изложени психолошки аспекти рада са малољетницима, односно фактори малољетничке делинквенције, карактеристике адолесценције и друштвено неприхватљивог понашања малољетника, те утицај социјализације на понашање дјеце и младих и технике комуникације и начини испитивања малољетног лица осумњиченог за извршење кривичног дјела или прекршаја.
Семинар je трајао 16 наставних часова, од чега је 11 теоријска настава, а у оквиру 4 часа извођене су и анализиране ситуационе вјежбе – комуникација полиције са малољетником. У оквиру једног часа предвиђена је и реализована евалуација у сврху анализе семинара.

Семинар су одржале др Николина Грбић-Павловић и др Жана Врућинић.