Одржан семинар “Употреба силе“ за припаднике ЦЈБ Бања Лука и ЦЈБ Приједор

RankovseminarПо Програму рада Јединице за основну обуку-Полицијске академије за 2014. годину, у јануару мјесецу, реализован је семинар „Употреба силе“ за полицијске службенике, од чина млађи полицајац до чина виши наредник, из ЦЈБ Бања Лука  и ЦЈБ Приједор.

Први семинар је одржан 27-28.01.2014. године у Управи за полицијско образовање за 20 полицијских службеника ЦЈБ Бања Лука, а затим  29-30.01.2014. године у ЦЈБ Приједор за 18 полицијских слубеника тог центра.

Циљ семинара је пружити могућност полазницима да освјеже претходно стечена и усвоје нова знања, вјештине и ставове везане за употребу силе, чиме ће се ефикасност и квалитет рада полицијских службеника подићи на виши ниво.

Како би се остварио циљ било је потребно реализовати задатке семинара, а они су:

-       да полазници обнове раније стечена и усвоје нова знања везана за законске и међународне аспекте употребе силе,

-       те да на основу демонстрираног сценарија сачине Извјештај о употреби силе и Службену забиљешку о употреби силе.

Циљ и задаци су се остварили кроз реализацију наставних садржаја, у току два наставна дана, теоријским приступом и практичним радом полазника.

Инструктори-наставници су, у зависности од садржаја, користили различите наставне методе, са акцентом на групни рада полазника (ситуациону вјежбу, демонстрацију и дискусију).

По завршетку семинара полазници ће добити Увјерење да су похађали семинар „Употреба силе“.