Округли сто на тему “Стратегија развоја Специјалног физичког образовања“

SFOSastanakДана 19.7.2013. године са почетком у 10.00 часова у Управи за полицијско образовање, одржан је округли сто на тему „Стратегија развоја Специјалног физичког образовања“. Циљ округлог стола био је сагледавање актуелног стања обуке специјалног физичког образовања у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, те унапређење овог значајног сегмента у полицијском раду.

Округли сто је отворио начелник Управе за полицијско образовање, др Миле Шикман, који је указао на важност и значај ове тематике у склопу обављања полицијских послова радника Министарства унутрашњих послова и проблеме са којима се сусрећу у реализацији програмских садржаја, те позвао све присутне да својим активним учешћем у анализи предвиђене тематике дају приједлоге који би допринијели унапређењу провођења програма Специјалног физичког образовања. Округлим столом је предсједавао проф. др Милан Гужвица, наставник Специјалног физичког образовања у Високој школи унутрашњих послова, а расправљало се о постојећем програму наставе Специјалног физичког образовања радника Министарства унутрашњих послова Републике Српске са освртом на услове, организацију, стручни кадар, начин реализације наставе и начин провјере знања и способности.

На округлом столу учествовало је преко 50 учесника, и то представници Управе полиције, Специјалне јединице полиције, центара јавних безбједности и јединица за подршку, који су презентовали анализу постојећег стања и дали препоруке за увођење нових облика наставних садржаја који би се ослањали на искуства из практичног поступања у вези са новим појавним облицима криминалитета, новом опремом и средствима за употребу силе, а све са циљем побољшања квалитета обављања редовних послова и задатака.

Специјално физичко образовање односи се на најнеопходнија знања која полицијски службеник треба да има, односно на структуру послова и радних задатака које обавља, циљеве и предмете његовог рада, средства рада, окружење у којима обавља своју дјелатност, на програмске активности специјалног физичког образовања, на његов антрополошки и едукативни статус и на захтјеве послова за одговарајућим знањима, способностима и карактеристикама. Циљеви специјалног физичког образовање се огледају кроз: постизање и задржавање потребних (оптималних) моторичких структура и алгоритама, боља и бржа професионална адаптација, повећање емотивне отпорности на новонастале и стресне ситуације, повећање ефикасности у обављању радних задатака, повећање отпорности организма и побољшање функционалних способности и  општег здравственог статуса радника и смањење повреда на раду и превенција психолошких обољења. Из свега овога проистичу и одговарајући задаци СФО-а, а који се огледају у: развијању знања о програмским активностима, развијању свијести о неопходност бављења физичким вјежбањем, развијању морфолошких карактеристика, побољшању здравственог статуса и развијању адаптивних карактеристика које учествују у рјешавању моторичких задатака и условљавају успјешно кретање.