Почетак информативне праксе за кадете Полицијске академије

pa-3fazaНа основу Наставног плана и програма Основне полицијске обуке првог нивоа Јединице за основну обуку – Полицијске академије у Бања Луци, дана 13.05.2013. године почела је информативна пракса за кадете XVII и IV класе Полицијске академије, која се завршава 24.05.2013. године (десет радних дана). Поменута пракса се обавља у полицијским станицама  ЦЈБ Бања Лука (ПС Бања Лука Центар, ПС Бања Лука Лауш, ПС Бања Лука Обилићево и ПС Бања Лука Лазарево).

Циљ информативне праксе је да се кадети упознају са организационом структуром полицијске станице, стекну општи увид у послове који се обављају у оквиру полицијске станице и непосредно остваре контакт са полицијским службеницима који већ раде на   терену.

У току информативне праксе, кадет би, заједно са полицајцима менторима, а у координацији са ментором координатором, требало да се упозна са пословима, задацима и активностима дежурне службе, позорничке и патролне дјелатности, увиђајне екипе, управно-правних послова и послова криминалистичке полиције у станици.