Почетак курса „Криминалистичке технике“

Дана 17.08.2020. године у просторијама Управе за полицијску обуку, почела је реализација курса „Криминалистичке технике“.

Циљ курса је оспособити раднике Министарства унутрашњих послова који раде у области криминалистичке технике за самостално, стручно и професионално обављање послова и задатака криминалистичког техничара, вршење одређених практичних радњи, а посебно:

- снимање и израда фото-документације

- цртање криминалистичких скица и цртежа у размјери

- проналажење, тумачење и обрада материјалних трагова на лицу мјеста

- дактилоскопирање лица, писање захтјева и друго.

Krim tehnika2