Почетак обука „Стручно оспособљавање запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“, и „Полицијска обука за раднике МУП РС са средњом стручном спремом“.

20190628_083736      На основу Наставног плана и програма „Стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“, број: С/М-611.1-2/18 од 24.01.2018.године и Наставног плана и програма  „Полицијска обука за раднике МУП РС са средњом стручном спремом“, број: С/М-611.1-4/17 од 02.02.2017. године, дана 24.06.2019. године у Управи за полицијску обуку почеле су обуке „Стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“, и „Полицијска обука за раднике МУП РС са средњом стручном спремом“.

       Обуку „Стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“похађа 5 полазника. Обука обухвата теоријску наставу  са практичним вјежбама која ће бити реализована током 238 наставних часова или 10 наставних седмица. Циљ стручног оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова са VI и VII степеном стручне спреме без полицијског образовања јесте њихово  оспособљавање за вршење послова и задатака полицијског службеника.

          Обука „Полицијска обука за раднике МУП РС са средњом стручном спремом“, обухвата теоријску наставу  са практичним вјежбама која ће бити реализована током 254 наставних часова или 10 наставних седмица, обуку похађа 7 полазника.

        Циљ обуке је оспособити раднике министарства за обављање послова и радних задатака полицијског службеника са средњом стручном спремом у чину полицајца.

20190628_083703

 

     Циљна група полазника, полазници обуке су радници Министарства унутрашњих послова који ће у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у МУП РС бити распоређени  на радна мјеста полицијског службеника у чину полицајца.