Почетак обуке 6. класе специјалне антитерористичке јединице