Почетак обуке кадета нових класа на Полицијској академији

a1Поводом почетка обуке за XXI класу Полицијске академије Бања Лука и VII класу за припаднике Специјалне антитерористичке јединице МУП-а РС, данас се кадетима XXI и VII класе обратио начелник Управе др Миле Шикман. У обраћању, начелник је подсјетио кадете на историјат полицијског школства и обуке у редовима Министарства унутрашњих послова Републике Српске, након чега је указао на актуелно мјесто и улогу Управе за полицијску обуку и Полицијске академије у обуци будућих полицијских службеника Министарства. Том приликом је указао на одговорност и обавезе које се очекују од кадета, те је изразио надаље у успјешно окончање полицијске обуке кадета.

DSC_0050Укупно вријеме трајања полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије и вријеме предвиђено за полагање стручног испита је 13,5 мјесеци, од чега 28 наставних седмица (27 у првој и 1 наставна седмица у трећoј фази) на Полицијској академији и 6 мјесеци, односно 960 радних сати у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Полицијска обука се изводи у Полицијској академији током 728 наставних часова. Кадети који са позитивним успјехом заврше прву фазу добијају увјерење о завршеној првој фази полицијске обуке и упућују се у организационе јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске на стручно оспособљавање, односно на приправнички рад.

DSC_0061Стручно оспособљавање – приправнички рад се реализује у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током 6 мјесеци. У току стручног оспособљавања кадети су дужни реализовати 120 радних дана или 960 радних сати. У току ове фазе, ментори координатори и полицајци ментори у полицијским управама ће оцијенити практично поступање кадета-приправника током стручног оспособљавања.

Трећа фаза полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије реализује се током једне радне недјеље, односно 5 радних дана, а обухвата:

- анализу остварења плана и програма стручног оспособљавања,

- анализу и верификацију успјеха кадета током стручног оспособљавања, сређивање докуметације и формирање досјеа стручног оспособљавања – приправничког рада за кадете-приправнике и

- припрему кадета за промоцију класе.

DSC_0063Кадети-приправници који стручно оспособљавање заврше са позитивним успјехом добијају увјерење о завршеној полицијској обуци и стручном оспособљавању, што је услов за излазак на стручни испит.