Почетак обуке кадета XXIII класе Полицијске академије Бања Лука и IX класе за припаднике Специјалне антитерористичке јединице

Обавјештавају се изабрани кандидати за кадете полицијске обуке у XXIII класу Полицијске академије Бања Лука и изабрани кандидати у IX класу за припаднике Специјалне антирористичке јединице да обука за примљене кандидате почиње дана 01.11.2021. године.

Изабрани кандидати (коју буду имали позитивну провјеру подобности) су дужни да се у Управу за полицијску обуку, Булевар војводе Живојина Мишића 10а у Бањој Луци јаве дана 31.10.2021. године (недјеља).

Вријеме доласка у Управу за полицијску обуку као и списак потребне опреме коју изабрани кандидати требају понијети са собом ће бити објављено 23.10.2021. године на сајту Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org).