ПОЧЕТАК ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

У просторијама Управе за полицијску обуку, у организацији Одјељења за специјалистичку обуку, Јединица за стручну обуку, Управа за полицијску обуку, данас је почела реализација обуке за припаднике физичког обезбјеђења. Реализација обуке предвиђена је у периоду од 22.02.2021. до 05.03.2021. године. Циљ обуке је пружити полазницима теоријска знања и оспособити их да владају практичним вјештинама које су неопходне за обављање послова и задатака физичког обезбјеђења, а самим тим створити услове за полагање стручног испита.