ПОЧЕТАК ОБУКЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

       У просторијама Управе за полицијску обуку, у организацији Одјељења за специјалистичку обуку, Јединица за стручну обуку, Управа за полицијску обуку, данас је почела реализација обуке за припаднике физичког обезбјеђења. Реализација обуке предвиђена је у периоду од 12.10.2020. до 23.10.2020. године. Циљ обуке је пружити полазницима теоријска знања и оспособити их да владају практичним вјештинама које су неопходне за обављање послова и задатака припадника обезбјеђења, а самим тим створити услове за полагање стручног испита.

FO 2