Почетак полицијске обуке кадета XXIII и IX класе Полицијске академије Бања Лука

3Дана 02.11.2021. године у амфитеатру Управе за полицијску обуку одржано је уводно предавање кадетима XXIII и IX класе Полицијске академије Бања Лука.

На почетку предавања, кадете је поздравио начелник управе др Миле Шикман, те им пожелио добродошлицу у Управу. Начелник је истакао значај полицијске обуке кадета за Министарство, те нагласио улогу и надлежност Управе у свеукупним активностима Министарства. Посебно је истакао значај подмлађивања полицијског кадра које је у Министарству задњих година евидентно.

8Након уводног обраћања начелника Управе, кадетима су се представили инспектори за полицијску и специјалистичку обуку, те стручни сарадници и други запослени који су ангажовани у оквиру полицијске обуке кадета XXIII и IX класе Полицијске академије Бања Лука.

Кадетима је представљен концепт, те план, програм и садржај полицијске обуке кадета у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији. Полицијска обука реализује се кроз двије фазе обуке, које представљају повезану цјелину, након које приправници полажу стручни испит. Полицијска обука обухвата обуку на Полицијској академији и практични-приправнички рад у организационим јединицама Министарства.

Укупно вријеме трајања полицијске обуке и приправничког рада је 14 мјесеци, од чега 36 наставних седмица у Полицијској академији, те 6 мјесеци, односно 960 радних часова у организационим јединицама Министарства.

7Прва фаза полицијске обуке се изводи у Полицијској академији током 36 наставних седмица или 1207 наставних часова. Обука обухвата наставне предмете који садрже опште теме о раду полиције, предмете који обухватају полицијске вјештине, стручне модуле, ситуациону обуку и семинарски дио наставних садржаја.

Кадети који са позитивним успјехом заврше прву фазу добијају увјерење о завршеној првој фази полицијске обуке и упућују се у организационе јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске на приправнички рад.

Приправнички рад се реализује у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током 6 мјесеци.

Полицијска обука је конципира да кадети по завршетку обуке буду оспособљени за:

- рад на одржавању јавног реда и мира и обезбјеђења,

- примјену полицијских овлашћења и употребу средстава силе,

- рад на пословима сузбијања криминалитета из надлежности полицијских станица,

- контролу и регулисање саобраћаја и вршење увиђаја лакших саобраћајних незгода.

1