Почетак рефлексивне фазе за кадете VI класе Полицијске академије Бања Лука

RefДана 02.03.2018. године, кадети VI класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице завршили су са другом фазом полицијске обуке.

Полицијска обука кадета се реализује кроз три фазе, које представљају повезану цјелину, након које кадети полажу стручни испит.

Друга фаза је стручно оспособљавање кадета-приправнички рад кадета који су завршили прву фазу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука. Друга фаза полицијске обуке је реализована у Полицијској управи Бања Лука у трајању од 24 радне недјеље у оквиру 120 радних дана, односно 960 радних сати. У току ове фазе, ментори у полицијској управи су оцијенили практично поступање кадета током стручног оспособљавања-приправничког рада.

Ref1Кадети који су са позитивном оцјеном завршили стручно оспособљавање-приправнички рад, су 07.03.2018. године наставили обуку у оквиру треће фазе која представља интегрисану наставу (практични рад кадета). Ова фаза се реализује у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији у временском трајању од једне радне седмице или 40 наставних часова. Циљ интегрисане наставе јесте пружити могућност кадетима да практичним поступањем у задатој (стварној) ситуацији, усвојена знања, стечене вјештине и формиране ставове током полицијске обуке и стручног оспособљавања-приправничког рада подигну на виши ниво, те да се квалитетније припреме за полагање стручног испита.

С обзиром на чињеницу да полагањем стручног испита статус полицајца-приправника прелази у статус полицајца са свим овлашћењима полицијског службеника, интегрисана настава има за циљ да ниво оспособљености за компетентно обављање основних полицијских послова у складу са важећим прописима подигне на виши ниво,а самим тим да се припреме за полагање стручног испита.

Кадети који са позитивном оцјеном заврше рефлексивну фазу, стичу услов за полагање стручног испита.