Почетак семинара „Криминалистичка обрада лица мјеста-рад на мјесту криминалног догађаја“

У организацији Управе за полицијску обуку – Јединица за стручну обуку, Одјељење за стручно усавршавање, 14.09.2021. године, у просторијама Полицијске управе Источно Сарајево, почела је реализација дводневног семинара „Криминалистичка обрада лица мјеста-рад на мјесту криминалног догађаја“ за 13 полазника.

Полазници семинара су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске распоређени на послове и задатке криминалистичке полиције.

Циљ семинара је да овлашћена службена лица МУП РС употпуне своје знање, како би се обезбиједило професионално и јединствено поступање при вршењу увиђаја на мјесту извршења кривичног дјела, са акцентом на поштовању криминалистичко-тактичких начела при вршењу увиђаја и вођењу записника о увиђају.

Носилац активности је Младен Вуковић, инспектор за специјалистичку обуку.