Почетак семинара „Поступање полиције у обезбјеђењу јавних окупљања“

Дана 02.03.2020. године са почетком у 09.00 часова, у просторијама Управе за полицијску обуку започео је семинар „Поступање полиције у обезбјеђењу јавних окупљања“, за 24 полицијска службеника.

Полазници су полицијски службеници ПУ Бања Лука и Управе за обезбјеђење личности и објеката, а циљ и задаци семинара су подизање свијести, као и неопходност законитог поступања у извршењу послова и задатака обезбјеђења јавног окупљања. Неки од задатака су и обнова постојећег и усвајање новог знања из наведене области, препознавање обавезе у вези остваривања контаката и сталне комуникације са организатором јавног окупљања и између осталог да кроз дискусију изнесу искуства у пословима обезбјеђења јавних окупљања.

Наставне садржаје предвиђене Наставним планом и програмом реализоваће организационе јединице и то: Служба министра, Управа полиције, Управа за обезбјеђење личности и објеката и Управа за полицијску обуку, а по потреби и други запослени службеници Министарства.

Наставна ће се извести кроз 5 наставних области и укупно 6 часова по следећим областима: законски и међународно-правни оквир поступања полиције у пословима обезбјеђења јавних окупљања, улога полиције, примјена полицијских овлашћења у наведеним пословима, поступање према новинарима, као и дискусија, размјена искустава и евалуација.

П2

Семинар је уводним обраћањем отворила координатор, Ана Панић, инспектор за специјалистичку обуку.