Почетак семинара „Супротстављање недозвољеној производњи и промету опојних дрога и ширењу полно преносивих болести“

Дана 06.06.2018. године у просторијама Управе за полицијску обуку, у организацији  полицијских службеника из Службе министра, почела је реализација семионара “Супротстављање недозвољеној производњи и промету опојних дрога и ширењу крвно преносивих болести “. Кроз теоријска предавања полазницима ће се дати могућност да се упознају са основним знањем у вези са: појмом, врстом и карактеристикама опојних дрога; начином злоупотребе и облицима кријумчарења опојних дрога; кривично-правним и прекршајним аспектом злоупотребе опојних дрога; претресањем и привременим одузимањем предмета (опојних дрога) и специфичностима; употребом прелиминарних тестова и вјештачење доказног материјала; поступањем са зависником од психоактивних супстанци приликом лишења слободе; специфичностима криминалистичке обраде зависника о психоактивних супстанци у својству осумњиченог лица; поступком полицијских службеника од запљене до уништења опојних дрога; полицијом и HIV-ом-стигма и дискриминација.  Циљна група су полицијски службеници распоређени на послове и задатке сузбијања злоупотребе опојних дрога, као и полицијски службеници криминалистичке полиције који се приликом обављања редовних послова и задатака сусрећу са дјелима злоупотребе опојних дрога. Семинар похађа 30 полазника.

Opojne droge2

Курс је уводним обраћањем отворио главни инспектор у Тиму за праћење спровођења стратегије надзора над опојним дрогама господин Илија Плавша из Службе министра.