Показна демонстрација припадника Јединице за подршку Бања Лука за студенте ВШУП-а

Duka2Студенти четврте године Високе школе унутрашњих послова (полицијски смјер), у складу са наставним планом и програмом, у току другог семестра изучавају предмет Полицијске операције.

С обзиром на то да је велики број тема практичне природе и да нису за кабинетски тип наставе, на иницијативу руководства Управе за полицијско образовање и предавача на наведеном предмету, остварен је висок ниво сарадње са другим јединицама МУП-а РС, посебно са Специјалном јединицом полиције и Јединицом за подршку Бања Лука.

На овај начин, студентима је омогућено да се непосредно на терену упознају са организацијом јединица, са опремом и наоружањем које користе, те тактиком поступања у појединим ситуацијама у којима се ове јединице могу наћи.

Досадашња искуства су изузетно позитивна, на задовољство припадника јединица који су у прилици да демонстрирају знања и вјештине у оквиру редовне обуке, а и студената који су изразили посебну заинтересованост за овакав вид наставе схватајући велики значај и вриједност практичног приступа у односу на теоријски, поготову када су у питању поједине теме из изучаваног предмета.

DukКроз досадашње сусрете са припадницима поменутих јединица, студенти су упознати са специфичностима организације и дјеловања јединица у односу на друге у оквиру МУП-а РС, са посебном опремом и наоружањем које користе ове јединице, са специфичностима њиховог ангажовања и друго.

Реализујући планиране теме, дана 13. 5. 2013. године припадници Јединице за подршку Бања Лука су на локалитету стрелишта на Раковачким барама студентима практично демонстрирали тактику напредовања тимова на отвореном и у затвореном простору, те неке варијанте тактичког гађања у зависности од сценарија могуће ситуације на терену.

С обзиром на изузетно позитивна досадашња искуства са оваквим начином организације дијела наставе из предмета Полицијске операције, сврсисходно је наставити са започетом праксом, уз могућа проширења сарадње са другим јединицама МУП-а РС, као и у оквиру плана и програма и других предмета који се изучавају на Високој школи унутрашњих послова, чиме би се добило на квалитету наставе и стручној оспособљености будућих припадника МУП-а РС.