„Полицијска обука радника МУП-а са средњом стручном спремом“ и “Стручно оспособљавање за раднике МУП-а са VI. и VII. степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“

У периоду од 09.07.2018. године до 31.08.2018. године у Управи за полицијску обуку су реализоване двије обуке и то:

  1. У складу са Наставним планом и програмом полицијске обуке за раднике МУП-а са ССС број С/М-611.1-4/17 од 02.02.2017. године, је реализована обука за 5 радника МУП-а са средњом стручном спремом.

            Настава је реализована током 40 наставних дана, односно 254 наставних часова, док су полазници похађали обуку из 13 наставних предмета. Полазници обуке су током извођења наставе показали изузетну  заинтересованост за исту, те су активно учествовали приликом реализације теоретске наставе и извођења практичних вјежби. Сви полазници су успјешно завршили обуку те позитивно оцијенили предметну обуку.Clipboard01

2. У складу са Наставним планом и програмом „Стручно оспособљавање радника МУП-а са VI. и VII. степеном стручне спреме без полицијског образовања за рад на радном мјесту полицијског службеника“ број С/М-611.1-2/18 од 24.01.2018. године, у Управи за полицијску обуку је реализована обука за 6 радника МУП-а.

            Настава је реализована током 40 наставних дана, односно 238 наставних часова, док су полазници похађали обуку из 12 наставних предмета. Полазници обуке су током извођења наставе показали изузетну заинтересованост за исту, те су активно учествовали приликом реализације теоретске наставе и извођења практичних вјежби. Сви полазници су успјешно завршили обуку те позитивно оцијенили предметну обуку.