Посјета кадета Полицијске академије Заводу “Др Мирослав Зотовић“

ZotУ склопу годишњег плана рада Јединице за основну обуку – Полицијске академије дана 26.09.2013. године реализована је посјета Заводу, која је имала двојак циљ, и то: едукативни и хуманитарни. Едукативни циљ је испуњен кроз радионицу на тему „Како помоћи лицу са инвалидитетом“, гдје су кадети имали прилику да науче како могу да помогну популацији са специфичним потребама приликом уласка или изласка из објекта или савладавања неке врсте архитектонске препреке. Рад у радионици овог типа је од велике важности јер је то једини начин да будући полицајци стекну специфична знања и вјештине као и разумијевање потреба лица са инвалидитетом.

Хуманитарни циљ је испуњен уручивањем скромних поклона дјеци која ту бораве а  кадети су их на сопствену иницитиву додатно обогатили.