ПРЕДАВАЊА ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА „МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ-9 ДЕЦЕМБАР“

Поводом обиљежавања „Међународног дана борбе против корупције-9 децембар“, везујући се за овогодишњи УН слоган „Say no to corruption” – Твоје је право да кажеш не корупцији, начелник Службе за заштиту интегритета и законитости у раду Милосав Савковић је одржао предавање кадетима Полицијске академије.

Предавање је одржано на приједлог Управе за полицијску обуку, а уз сагласност Министра унутрашњих послова Републике Српске, мр Драгана Лукача, на тему личног интегритета и улоге појединца (полицијског службеника) у супротстављању корупцији.

 Za sajt 9.12.2021-2

Тежиште предавања је базирано на упознавање кадета са самим значењем термина интегритет и корупција, појавним облицима корупције у полицији, те организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске и правосудним институцијама које су носиоцу активности у борби против корупције. Кадетима је презентовано стратешко опредјељење Министарства унутрашњих послова Републике Српске ка сузбијању корупције у властитим редовима, те заузети став „нулте толеранције“ у борби против корупције и других видова нарушавања интегритета у Министарству.   Кроз предавање су упознати и са нормативно-правним прописима који регулишу област дисциплинске одговорности припадника Министарства, као и статистичким показатељима утврђених одговорности за лакше и теже повреде дужности.

Посебно је наглашено да се од кадета Полицијске академије очекује досљедно придржавање Етичког кодекса и правила понашања, како током оспособљавања, тако и по ступању на дужност, на радном мјесту и у приватном животу.

На крају је поручено да морал, честитост и поштење немају цијену и да за корумпиране појединце нема мјеста у полицији. Закључено је да опредјељење за полицијски посао који је пун изазова подразумијева добродошлицу само за оне који су спремни да раде поштено.