Предавање гостујућих предавача студентима ВШУП-а

PredavanjeDoderДана 16.01.2014. године у Управи за полицијско образовање, студентима прве године Високе школе унутрашњих послова Бања Лука наставу из предмета Јавна безбједност је одржао Милимир Додер, директор Републичке управе цивилне заштите РС. Предавање се односило на цивилну заштиту као један од сегмената (послова) јавне безбједности, ком приликом је директор Додер студентима представио организацију и надлежност Републичке управе цивилне заштите, те активности које РУЦЗ РС спроводи у реализацији властитих планова. Поред наведеног, студентима су представљене и савремене тенденције цивилне заштите у свијету, те мјесто и улога цивилне заштите Републике Српске у окружењу.

Након наведеног предавања, студентима прве године је предавање одржао и гостујући предавач др Раде Ковач, начелник одјељења у Служби за послове са странцима БиХ. Др Ковач је указао на организацију и надлежност Службе за послове са странцима БиХ, те активности које Служба реализује по питању боравка и кретања странаца на територији БиХ, као и по питању азила. Такође, у оквиру овог предавања су представљени и одређени статистички показатељи ове проблематике у Бих, као и мјесто и улога БиХ на регионалном нивоу у овој проблематици. Посебан акценат у току предавања је дат плановима и циљевима које ова служба има у контексту европских интеграција БиХ.