Превентивно-едукативно предавање о негативностима на Фејсбуку

image-31584e65fd5bcd5d624f6254a7476660187091249f5d7f8cef2d0f5012b2fcb3-VПрипадници Јединице за основну обуку – Полицијске акaдемије Бања Лука су дана 27.04.2015. године, на захтјев Основне школе “Јован Јовановић Змај“ из Српца у наведеној школи одржали превентивно-едукативно предавање под називом “Заштита ученика од негативности на Фејсбуку“. Предавању је присуствовало око седамдесет ученика, као и дио наставника и другог школског особља.

Циљ предавања је упознавање ученичке популације о безбједносним ризицима коришћења Фејсбука, али исто тако и упознавање са сигурним коришћењем Фејсбука као најмасовније и међу овом популацијом свакако најпопуларније друштвене мреже.

Задатак предавања јесте да се ученици упознају са већ конкретизованим модалитетима безбједносних инцидената на интернету, примарно на Фејсбуку, те упознавање са правилима приватности у циљу безбједног коришћења и Фејсбука и свих других услуга на интернету.

Такође, примарна сврха предавања јесте да се ученици упознају са прихватљивим и подразумијеваним обрасцима понашања на Фејсбуку, примарно са модалитетима заштите и начинима алармирања релевантних субјеката на негативне појаве у оквиру Фејсбук окружења.

Током предавања, код ученика je иницирана дискусија о пожељном и подразумијеваном понашању, неопходности истог, али такође и о потенцијалним негативностима са којима су се сусретали или су чули да су други корисници имали непријатна искуства.

Утисак је да су ученици задовољни предавањем, али су такође и заинтересовани са самом темом предавања, истичући да им је ово свакако користан начин да се упознају са превентивним механизмима понашања на Фејсбуку за који немају другог начина да се са њим упознају.

Наведено превентивно-едукативно предавање је једно у низу предавања које Јединица за основну обуку – Полицијска академија Бања Лука реализује самоиницијативно, као и по захтјеву школских институција или других заинтересованих субјеката свјесни безбједносних ризика и опасности беспоговорног коришћења интернета и Фејсбука, са циљем подизања безбједносне културе и властите заштите ученичке популације од потенцијалних негативности на интернету и на Фејсбуку.