Презентација нових наставних планова и програма специјалистичких обука и стручног усавршавања

Брзе измјене технологија и развој европског тржишта су пред образовне системе сваке установе, поставиле бројне захтјеве, а међу првима је нужност системског вредновања образовања и обуке у свакој држави и његово упоређивање са образовним системима у другим државама, а на основи заједничког утврђеног референтног европског оквира. Тако је Министарство унутрашњих послова Републике Српске путем Управе за полицијску обуку у претходном периоду значајно је радило на побољшању специјалистичке обуке и стручног усавршавања припадника Министарства: сачињен је Каталог обука 2018, инициране су нове специјалистичке обуке, као и семинари, ревидиран је одређени број наставних планова и програма, те су донесени нови наставни планови и програми.

Дана 31.05.2018. године са почетком у 11,00 часова у кабинету криминалистике у Управи за полицијску обуку одржана је презентација нових наставних планова и програма специјалистичких обука и стручног усавршавања, и то: наставни план и програм специјалистичке обуке „Међународна полицијска сарадња“, наставни план и програм специјалистичке обуке „Енглески језик“, наставни план и програм „Аналитичко праћење и извјештавање“ и наставни план и програм семинара „Супротстављање корупцији и јачање интегритета полицијских службеника“.

Поред презентације нових наставних планова и програма презентована је и методологија израде наставних планова и програма према Европском квалификацијком оквиру с циљем да образовање припрема припаднике Министарства за успјешан одговор на све послове и задатке у њиховој надлежности.

Prezentacij NPP2

Презентацији наставних планова и програма присуствовао је и директор полиције господин Дарко Ћулум као и представници организационих јединица Министарства у сједишту и ван сједишта.